Fasády

U nátěrů fasád je nutné tak jako u maleb, nátěrů provést důkladné očištění fasády, tlakovou vodou. To se ale týká především fasád, které jsou značně znečištěny. Poté je nutné provést penetrační nátěr do hloubky a 2x nátěr buď akrylátový, který se používá již na původní přeedešlý nátěr, silikonový nátěr do agresivního prostředí, silikátový a vápenný na historické objekty.

Důležitý je výběr odstínů, pestré barvy přitahují slunce což způsobuje vyblednutí nátěru. Často se vyskytují na fasádách fleky od pavouků a jiného hmyzu a to je způsobeno tím, že jsou umístěny na domech světelné reklamy, nebo stojící lampy kolem domu.